Ústav olivounistiky FF UK

Seznam pracovišť » PONP » Přednášky a výstavy

Dr. Torstönsön v Praze

15.března proběhla v přednáškovém sále PONP přednáška významného švédského lingvisty dr. Olle Torstönsöna na téma „Přední vokály v olivounštině – budoucnost a perspektivy“, za účasti špiček české olivounistiky. Přednáška byla již třetím letošním příspěvkem do mezinárodní olivounistické konference „Mezinárodní komitét pro olivounské přední vokály“, která se zabývá právě problematikou předních vokálů v olivounštině a má ve odborném světě vynikající pověst (vzpomeňme třeba cenu „Medaile dr. Hanibala Augustina Větvičky“ udělenou v roce 1999 jejím organizátorům - tj. ÚO FF UK).

Příspěvek dr. Torstönsöna poukázal na některá stará a již přežitá dogmata v pojetí problematiky předních vokálů a nastínil některé nové a veskrze průkopnické směry dalšího vývoje bádání. Dr. Torstönsön nazávěr převzal čestný diplom ÚO FFUK a pozdravován davy nadšených obdivovatelů z řad pedagogů i studentsva přislíbil další návštěvu (která byla později předběžně dohodnuta na konec února příštího roku).

Olivounská deska nudlinská

Od srpna loňského roku probíhá ve výstavní síni PONP výstava mimořádné literární památky – Olivounské desky nudlinské. Ta byla sice ztracena, ale vedení fakulty výstavu neukončilo, tudíž stále probíhá. Je možno vidět krásnou pseudosecesní výstavní skříň s neopakovatelným obrysem Olivounské desky nudlinské v prachu. Doporučujeme návštěvu neoddalovat, neboť obraz desky se již také zanáší.