Ústav olivounistiky FF UK

Seznam pracovišť » PONP » Knihovna

Přístup zájemců k fondům PONP

Knihovna PONP spravuje dva fondy literatury:

  1. Fond starých rukopisů a tisků
  2. Fond moderní a vědecké literatury

Většina starých rukopisů je velké finační a kulturní hodnoty, z toho důvodu je přístup k fondům omezen. Informace o dostupnosti jednotlivých tiulů udávají přesněji Katalogy PONP.

Přístup může být realizován několika způsoby. Vždy je ovšem třeba domluvit se předem s pracovníkem PONP, který má přístup k fondům na starosti (kontakt v kapitole Objednávání e-mailem).

Vzhledem k vytíženosti zaměstnanců PONP doporučejeme učinit tak s předstihem minimálně čtrnácti dnů, rychlejší požadavky nemusí býti vyřízeny a PONP neručí za včasné zpřístupnění fondů po pozdní domluvě!!!

Možnosti přístupu do fondu A – staré rukopisy a tisky

  1. prezenční výpůjčka originálu v PONP za dohledu pracovníka restaurátorské sekce – tato varianta je možná u minimálního počtu svazků – pracovníci PONP jsou časově vytíženi a nemají čas sedět vedle badatele a pozorovat, zda náhodou neslintá na rukopis.
  2. absenční výpůjčka schválené kopie – nejčastější způsob – absenční výpůjčky mohou být zárověň nejvýše 3, půjčovní lhůta je 30 dní, s možností prodloužení e-mailem až na dvojnásobek, není-li na titul rezervace (tyto svazky si tedy lze půjčit domů, přesto žádáme čtenáře, aby v zájmu dalších zájemců o olivounistiku na publikaci neslintali!)
  3. prezenční výpůjčka schválené kopie ve studovně PONP – využívá se u malé skupiny titulů, které si vyžádaly hodně inkoustu v tiskárně PONP a které proto nemohou být rychle znovu pořízeny (popřípadě na ty, které již byly poslintány natolik, že hrozí jejich zničení)
  4. pořízení kopie – tuto si může badatel ponechat a za její pořízení zaplatí poplatek (plaťte a pak si slintejte, jak je libo!!)– kopie ovšem pořizuje pracovník PONP a jejich cena se liší podle toho, zda byla požadovaná kopie pořízena ze schválené kopie, nebo z originálu. Badatel může také nechat vytvořit z originálu schválenou kopii a tu si potom pouze půjčit – cena bude pochopitelně nižší obecně viz ceník placených služeb)

V případě ztráty, nebo zničení absenčně vypůjčené schválené kopie hradí badatel náklady na její nové pořízení + manipulační poplatek za znovuzařazení svazku do databáze.

Při překročení výpůjční lhůty u absenčních svazků bude účtována pokuta. Do zaplacení pokuty a vrácení vypůjčeného svazku není možné využívat jakýchkoli služeb PONP (včetně WC v sídle PONP).

Možnosti přístupu do fondu B – moderní a vědecká literatura

  1. absenční výpůjčka – za stejných podmínek jako u fondu A
  2. prezenční výpůjčka ve studovně PONP

Ceník placených služeb

Zpozdné (1 titul, 1den)5,-
Cena splněné rezervace30,-
Pořízení kopie ze schválené kopie20,-
Pořízení kopie z originálu (tj. pořízení schválené kopie)80,-
Ztráta100,-
(+ určená hodnota vypůjčeného titulu)
Donáška vypečených škvarků do knihovny50,-
(+ cena škvarků v bufetu – viz rubrika Bufet)

Objednávání e-mailem

Při objednávce žádaného titulu e-mailem u pracovníka PONP uvádějte:1)

Pracovník PONP zašle informaci o aktuálním stavu titulu a v ideálním případě sdělí termín, kdy bude objednávka k vyřízení. Tento termín určuje PONP, nikoli čtenář!!!

Pokud objednáváte originál z katalogu fondu A – směřujte objednávku na adresu zluvac.ponp@centrum.cz

Všechny ostatní objednávky zasílejte na adresu zezul.ponp@centrum.cz

Je-li titul vypůjčen, je možné si jej rezervovat e-mailem na stejných adresách. Cena splněné rezervace je 30 Kč.

Výzkum a správa fondů

PONP je pověřenou institucí pro výzkum památek staré olivounské literatury. Externí badatelé mohou ke svému výzkumu využívat fondů PONP za podmínek výše stanovených. Badatel by měl (dle obecných zvyklostí) po publikaci své práce věnovat jeden její výtisk knihovně PONP.

Více o aktuálních interních výzkumech PONP rubrika Zprávy.

Knihovna PONP má zájem na neustálém rozšiřování spektra informací dostupných v knihovně. Vaše práce na libovolné olivounistické téma (libovolného rozsahu!!) rádi zařadíme do fondů knihovny (katalogu B) – v takovém případě se obracejte přímo na sekretariát sekretariat.ponp@centrum.cz

Katalogy

Katalogy budou dále rozšiřovány. Stav k: 31. 2. 2005

Katalog fondu A

Přístup k titulům je označen – číslicí (podle pravidel přístupu výše jmenovaných), nep. (– nepůjčuje se), nedostupný ,ztráta, výzkum, kopírováno. Interní vědecký výzku má v PONP přednost – není-li titul označen číslicí, nelze jej půjčit.

TitulSign.Specf.DruhPřístupDet.
Izmirské bebetikumC1205pbebetikumoriginálnep, 4
K16fbebetikumschv. kopie2
Deska z řeky Gediz NehriC1206kepická báseňoriginálnep, 4
K17fepická báseňschv.kopie2
OlisseiaC1207pbájeoriginálnep
K18fbájeschv. kopie2
Olivounská glosaC18963a1glosaoriginálnedostupný
K19fglosaschv.kopie3
Vpisek t.ř. Geografa OlivounskéhoX11Ebáseňoriginál1, 4
K19f2báseňschv.kopie2
K1896Jk11báseňkopie3
Zakon sudnyj ljudem (fragm.)TU154právní t.originálnep, 4
K-20fprávní t.schv. kopie3
Preslavský zlomekAK47epikaoriginálnedostupný
Nudlinská deska olivounskáb52A002nápisoriginálztráta
Legenda o Dveře KouřimskémOK61-01legendaoriginálvýzkum
K21flegendaschv. kopiekopírováno

Katalog fondu B

AutorTitulSign.Specf.PřístupDet.
Najbolje chrchme olivonskeKn101sbírkaztráta
The best of chrchmasKn961jsbírkaztráta
Hradecký, UgJaroU-38sbírka básní6
Hradecký, UgLétoU-39sbírka básnínep.
Hradecký, UgPodzimU-56sbírka básnínep.
Hradecký, UgProč nemám rád zimuU-5698lsbírka esejůvýzkum


1) PONP si vyhrazuje právo dělat si s údaji co chce