Ústav olivounistiky FF UK

Výuka » Informace pro uchazeče studia olivounistiky

Informace pro uchazeče studia olivounistiky pro školní rok 2004/2005

Vyplněnou přihlášku zašlete nebo osobně zaneste na adresu studijního oddělení Doc. Hynek Roleček - Studijní oddělení, Lohniského 869, 152 00 Praha 5 nejpozději do 30. 9. 2004. Formulář přihlášky je možné zakoupit v prodejnách SEVT. Přihláška nemusí obsahovat středoškolské potvrzení výročních a maturitního vysvědčení ani potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium.

Přijímací řízení se koná 9. 10. 2004 od 14.00 na studijním oddělení. Uchazeči si s sebou přinesou:

Uchazeči nebudou poštou informováni o termínu a místě přijímací zkoušky.

9. 10. proběhnou písemné i ústní testy. Písemná část se skládá ze 30 otázek za které je možné získat 30 bodů, minimum pro složení písemného testu je 15 bodů. K ústní části postupují pouze uchazeči, kteří písemný test úspěšně složí.

Ústní zkouška je pohovorem nad motivací ke studiu a zkoušející ji mohou ohodnotit až 30 body. Pro úspěšné složení zkoušky složené z obou částí je celkem třeba získat 35 bodů. Úspěšné složení zkoušky není zárukou pro přijetí ke studiu, přijati budou pouze uchazeči s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity oboru.

Dokument obsahující 75 otázek, z nichž 30 se objeví v písemné části testu a další informace ke studiu najdete na internetu na adrese

http://www.softland.cz/olivounistika


Studijní oddělení – Doc. Hynek Roleček, Lohniského 869, 152 00 Praha 5